Bakterie w wodzie mogą być bardzo groźne dla życia ludzi oraz zwierząt, dlatego powinno się systematycznie przeprowadzać analizy bakteriologiczne wody, której używamy na co dzień.

Ponadto fizykochemiczna analiza wody również będzie pomocna, ponieważ zbada zanieczyszczenia wody, jej mętność, twardość oraz pH. Wyniki obu badań mogą w znacznym stopniu ułatwić dobór filtrów do wody.

Które bakterie w wodzie zawarte warto badać?

Wystarczy zbadać, czy w wodzie zawarte są organizmy wskaźnikowe. Jeżeli ich nie ma oznacza to, że groźniejsze mikroorganizmy również nie będą występować. Ich obecność wskazuje, że mogą pojawić się również znacznie bardziej niebezpieczne wirusy i bakterie, a wodę wówczas należy poddać dezynfekcji. Inne mikroorganizmy występują w wodach powierzchniowych, zupełnie inne w wodach gruntowych, a jeszcze inne w wodach podziemnych.

Próbkę wody powinno się badać pod kątem występowania:

  • bakterii psychrofilnych (ich obecność świadczy o obecności w wodzie substancji organicznych),
  • bakterii mezofilnych (ich obecność może świadczyć o tym, że w wodzie znajdują się fekalia),
  • bakterie grupy coli, które są bardzo niebezpieczne dla ludzkiego organizmu i mogą powodować wiele różnych, bardzo groźnych chorób.