Światło ultrafioletowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym, którego fale mają długość w granicach od 100 do 400 nanometrów. Zakres ten znajduje się w spektrum elektromagnetycznym pomiędzy światłem widzialnym a promieniami X.

Lampy UV do dezynfekcji wody

Do sztucznego wytwarzania czy emitowania promieniowania UV stosuje się najczęściej nowoczesne promienniki zarówno niskociśnieniowe, jak i średniociśnieniowe. Zawierają one parę rtęci, która w stanie wzburzonym emituje promieniowanie UV o określonym spektrum. Technologia ta umożliwia transmisję fal UV, używanych do dezynfekcji wody, destrukcji ozonu i chloru, a także redukcji związków organicznych węgla.

Dokładne promieniowanie UV

Wszyscy doskonale wiemy, m.in. z lekcji biologii, że wszystkie organizmy żywe posiadają kwas dezoksyrybonukleinowy, czyli DNA, który decyduje o ich życiu. Promieniowanie UV powoduje błyskawiczną reakcję fotochemiczną, podczas której ulega zniszczeniu zapis genetyczny i tym samym zatrzymanie podziału komórki oraz innych funkcji metabolicznych.

Jednym słowem bakterie w wodzie ulegają całkowitej destrukcji pod wpływem działania promieniowania UV. To właśnie ta nowoczesna metoda dezynfekcji z roku na rok zyskuje coraz bardziej na popularności. Sterylizacja wody ze studni, oczyszczanie ścieków czy uzdatnianie wody odbywa się właśnie za pomocą promieniowania UV.