Zanieczyszczona woda stanowi poważne zagrożenie dla życia i środowiska. Za jej pośrednictwem może być przenoszone wiele chorób, mogących skończyć się śmiercią. Do takich należą: cholera, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, dur brzuszny, wirusowe zapalenie wątroby, polio i wiele innych.

Żeby temu zapobiec, zakłady wodociągowe wykonują uzdatnianie wody pitnej poprzez stosowanie różnych metod. Pozbywanie się drobnoustrojów chorobotwórczych to inaczej dezynfekcja. Może być prowadzona metodami fizycznymi i chemicznymi. Popularne chlorowanie wody spełnia wszystkie wymogi mikrobiologiczne, ale podczas tego procesu powstają związki niebezpieczne dla zdrowia.

Metoda dezynfekcji wody, która polega na zastosowaniu lampy UV, stanowi niezbędny etap uzdatniania wody. Promieniowanie ultrafioletowe o pewnej częstotliwości niszczy DNA/RNA drobnoustrojów, co zapobiega ich namnażaniu. Lampy bakteriobójcze, zwane sterylizatorami UV emitują promieniowanie UVC o określonym natężeniu, przez określony czas na daną objętość wody. Parametry te muszą być dokładnie sprawdzone, żeby lampa UV została odpowiednio dobrana. Dezynfekcja wody tą metodą nie zmienia jej smaku i właściwości fizykochemicznych. Nie jest jednak skuteczna w stosunku do zanieczyszczeń nieorganicznych tj, metale ciężkie czy ich toksyczne związki.