Escherchia coli

Nie jest w stanie przetrwać w wodzie zbyt długo, dlatego jej wykrycie zazwyczaj świadczy o niedawno powstałym zanieczyszczeniu wody.Bakterie tego typu są w stanie przetrwać w wodzie od tygodnia do nawet miesiąca.  Źródłem tych mikroorganizmów są: ścieki, odchody pochodzenia ludzkiego oraz zwierzęcego, zanieczyszczenia przenikające do wody i gleby pochodzenia zwierzęcego, ludzkiego, rolniczego. Może wywołać powikłania zdrowotne, w tym: zapalenie opon mózgowych u noworodków, biegunki, czy zakażenia układu moczowego. Bakterie E coli ulegają dezynfekcji i są stosunkowo łatwe do zlikwidowania.

Bakterie grupy coli

Są to bakterie łatwe do wykrycia i oznaczenia w wodzie. Właśnie z tych powodów dokładnie bada się ich obecność. Te mikroorganizmy nie powinny występować w filtrowanej wodzie. Obecność bakterii z grupy coli może sugerować, że woda jest uzdatniana w nieodpowiedni sposób, występuje wtórne zanieczyszczenie, albo problem może dotyczyć nadmiaru substancji odżywczych w roztworze wody. Ich obecność jest wyznaczana w: wodzie przeznaczonej do spożycia, w wodzie przeznaczonej do stacji uzdatniania wody, wody w cysternach, pociągach, maszynach, zbiornikach. Duże stężenie tej bakterii  może być sygnałem o obecności w roztworze dużo poważniejszych bakterii, jak Salmonella.

Enterokoki

Inną nazwą Enterokoków są paciorkowce kałowe. Bardzo rzadko pojawiają się w wodzie. Jeżeli jednak dojdzie do skażenia, będą trudniejsze do usunięcia niż bakterie E coli. Są bardziej odporne na dezynfekcję i warunki środowiskowe. Jest to wskaźnik świadczący o skażeniu wody odchodami pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego. Wśród znanych powszechnie gatunków tylko dwa wywołają faktyczne problemy ze zdrowiem u ludzi. Enterokoki mogą być odpowiedzialne za: zapalenia płuc, dróg moczowych, opon mózgowo-rdzeniowych.

Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie o temp 22 C

Na ogólną liczbę mikroorganizmów składają się: właściwe bakterie występujące w wodzie (głównie) oraz niewielkie ilości bakterii pochodzących z gleby. Ich duża zawartość w wodzie jest alarmem dotyczącym zbyt dużego dopływu substancji organicznych do wody lub namnażaniu się bakterii w rurociągach lub zakamarkach studni. Wśród tych bakterii można wymienić: Vibrio, Pseudomonas, Aeromonas, Bacillus.

Legionella

Legionella to bakteria bytująca głównie w wodzie ciepłej. Mogą się rozwijać nawet do temperatury 55 stopni Celsjusza. Giną dopiero powyżej temperatury 60 stopni. Choroba, którą wywołuje Legionella podobna jest w przebiegu do zapalenia płuc. Do objawów można zaliczyć: wysoką temperaturę, kaszel, zaburzenia świadomości, trudności w oddychaniu. Aby zapobiegać nagromadzaniu się tych bakterii w instalacji, należny separować rury z woda zimną i gorącą oraz utrzymywać instalację w czystości.

Clostridium Perfringers

Jest to radzaj bakterii najtrudniejszy do usunięcia. Pochodzą z odchodów ludzkich i zwierzęcych oraz źródeł naturalnych. Ich obecność w wodzie po dezynfekcji zazwyczaj świadczy o niedociągnięciach w uzdatnianiu wody i złej konserwacji instalacji. Wskazują na przewlekłe zanieczyszczenia. Często zdarza się, że wykrywane są w wodzie oddalonej od źródła zanieczyszczenia. Występuje głównie w wodach powierzchniowych. Mogą wywoływać zakażenia szpitalne oraz zakażenia ran. Jedyną skuteczną metodą dezynfekcji jest promieniowanie ultrafioletowe.