Dezynfekcja wody jest procesem niezbędnym w przypadku uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, a skażonej bakteriologiczne. Jest stosowana zazwyczaj, jako ostatni etap uzdatniania wody w przemyśle, jak też w gospodarstwach domowych.

Jeżeli mikroorganizmy znajdują się w wodzie pitnej zdrowie człowieka jest poważnie zagrożone. Podczas procesu dezynfekcji niebezpieczne żywe organizmy są usuwane z wody lub tracą swoją moc. Hamowany jest ich wzrost oraz reprodukcja.

Fizyczne metody dezynfekcji wody

Gotowanie wody

Należy do najprostszych metod usuwania z wody bakterii. Oprócz zastosowań w gospodarstwach domowych ta metoda wykorzystywana jest w przemyśle farmaceutycznym, a także niektórych działach przemysłu spożywczego. Bakterie zarodnikowe są usuwane z wody po około 2 godzinach gotowania, wystarczy tylko 20 minut poddawania wody temu procesowi, aby z wody zniknęły formy wegetatywne bakterii. W tej metodzie woda musi być ogrzewana do minimum 75 stopni. 

Promieniowanie ultrafioletowe

Efekt stosowania lamp z promieniami UV zależy od ilości i rodzaju mikroorganizmów zawartych w wodzie.  Siłę i jakość działania można regulować za pomocą wydłużenia czasu naświetlania i doborowi żarnika o odpowiedniej sile. Naświetlanie zazwyczaj nie przekracza 1 minuty. Niewątpliwą zaletą stosowania lamp bakteriobójczych jest brak zmiany składu wody zarówno pod względem chemicznym, jak też fizycznym. Wadą jest fakt, że dezynfekcja odbywa się tylko i wyłącznie podczas procesu naświetlania. Po nim woda może ponownie zostać zanieczyszczona poprzez mikroorganizmy.

Ultradźwięki

Poziom skuteczności uzdatniania wody ultradźwiękiem zależy od kilku czynników, wśród których można wymienić: częstotliwość i natężenie dźwięku, rodzaj i liczba mikroorganizmów obecnych w wodzie, okres działania ultradźwięku. Źródłem może być generator elektromagnetyczny lub generator kwarcowy. Najlepsze efekty przy metodzie ultradźwięku daje równoległa dezynfekcja wody za pomocą chloru. W dezynfekcji za pomocą ultradźwięku chodzi o wywołanie zjawiska kawitacji odpowiedzialnego za likwidację bakterii.

Chemiczne metody dezynfekcji wody

Chlorowanie wody

Chlorowanie to najczęściej stosowana metoda dezynfekcji wody. Metoda polega na dodawaniu do wody chloru gazowego, podchlorynu sodu lub podchlorynu wapnia. Należy też do najtańszych metod dezynfekcji. Bakterie likwidowane są dzięki reakcji związków chloru lub chloru gazowego z wodą. Chlor powinien być dozowany w ilościach zależnych od jakości wody. Aby dezynfekcja była skuteczna wymagany jest czas reakcji nie mniejszy niż 20 minut. Chlorowanie oraz jego skuteczność jest zależna od  pH. Chlor może mieć wpływ na zapach, smak oraz barwę wody. Należy pamiętać, że w mętnej wodzie chlor jest mniej efektywny.

Ozonowanie wody

Ozonowanie znajduje swoje zastosowanie w przemyśle: kosmetycznym, spożywczym, w wytwarzaniu napojów. Oprócz tego ta metoda stosowana jest do dezynfekcji wody pitnej, basenowej, wody w obiegach chłodniczych. Ozon należy do najsilniejszych środków przeznaczonych do dezynfekcji wody. Metoda ta opiera się na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem. Urządzenia generujące ozon noszą nazwę ozonatorów. Wśród zalet ozonowania można wymienić: poprawę koloru i smaku wody, wysoką skuteczność w likwidacji mikroorganizmów, Ozon stosowany jest także do oczyszczania ścieków. Ozonowanie produktów wydłuża okres przydatności do spożycia.

Produkty uboczne dezynfekcji wody

W zależności od zastosowanej metody dezynfekcji mogą pojawiać się produkty uboczne. Wśród nich można wymienić: trihalometany, bromiany, chloryny oraz chlorany. Powstawanie bromianów może być uwarunkowane stosowaniem procesu ozonowania. Mogą też pojawiać się podczas stosowania środków utleniających. Trihalometany mogą pojawiać się w wodzie z powodu reakcji chloru z bromkami i substancjami organicznymi znajdującymi się w wodzie. Chloryny mogą być efektem stosowania w dezynfekcji dwutlenku chloru. Chlorany są natomiast produktem rozkładu dwutlenku chloru. Chlorany pojawiają się po zastosowaniu podchlorynów w uzdatnianiu wody.