Woda charakteryzująca się składem obfitym w duże ilości soli wapnia, magnezu oraz wielowartościowych metali, nazywana jest wodą twardą. Może ona stanowić niemały problem zarówno w indywidualnych gospodarstwach domowych, jak i zakładach przemysłowych. Dlatego coraz popularniejsze stają się profesjonalne zmiękczacze wody.

Pozwalają one na przeprowadzenie procesu, który chroni przed użytkowaniem wody o zbyt dużej twardości. Może mieć ona bardzo negatywny wpływ na urządzenia oraz maszyny, a nawet przyczynia się do ich uszkodzeń. Twarda woda nie powinna uczestniczyć również w procesach produkcyjnych.

Istnieją różne rodzaje twardej wody

Duża ilość kwaśnych węglanów wapnia oraz magnezu pozwala na stwierdzenie, że jest to woda o twardości węglanowej. Natomiast twardość niewęglanowa występuje wówczas, jeżeli w wodzie obecne są również inne rozpuszczalne sole magnezu i wapnia. Można doszukać się pośród nich chlorków, azotanów, krzemianów czy siarczanów. Twardość ogólna wody określana jest poprzez zsumowanie twardości węglanowej oraz niewęglanowej. Twardą wodę można zmiękczyć. W tym celu stosowany jest specjalny zmiękczacz wody, który skutecznie pozbywa się związków określających twardość roztworu.

Jakie zmiękczacze wody wybierają użytkownicy?

Porady związane z doborem urządzenia można znaleźć na stronie https://www.klarsan.pl/dom/zmiekczacze-wody/

Zazwyczaj zmiękczacze wody stosowane w gospodarstwach domowych posiadają obudowę kompaktową. Zmiękczanie wody można przeprowadzić również poprzez jej destylację, która jest bardzo efektywna w przypadku niedużej ilości wody. Natomiast do obróbki przemysłowej zalecana jest inwestycja w uzdatnianie wody. Do zmiękczania nierzadko stosowane są procesy chemiczne. Można na przykład przeprowadzić kąpiel sodowo-wapienną i fosforanową, dzięki której wytrącane są wszystkie osady nierozpuszczalne. Natomiast w przypadku zastosowania procesu fizykochemicznego, wykorzystywane są wymieniacze jonowe lub jonity.