Często woda pochodząca z ujęć głębinowych zawiera zbyt duże ilości rozpuszczonego żelaza i manganu. Powoduje to jej nieprzyjemny metaliczny smak a także pojawianie się plam na pranych ubraniach, armaturze łazienkowej i ceramice sanitarnej.

Taka woda jest też bardziej podatna na skażenia mikrobiologiczne. Niezbędne jest wtedy uzdatnianie wody, filtracja wody ukierunkowana na usuwanie nadmiaru żelaza i manganu, którą realizuje się poprzez odpowiednie filtry do wody.

Takie uzdatnianie wody możemy podzielić na następujące etapy:

  • utlenianie – związki żelaza i manganu utlenianie są przez filtry do wody (w złożu filtracyjnym),
  • odfiltrowanie wytrąconego osadu,
  • wypłukanie osadu – odbywa się ono podczas płukania wstecznego.

Odżelaziacze składają się z:

  • zbiornika z włókien szklanych,
  • złoża o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza,
  • elektronicznej lub elektromechanicznej głowicy.

Odżelaziające filtry do wody mają złoża, które wymagają regeneracji, uzależniona jest ona natężenia przepływu i stopnia zanieczyszczenia wody. Głowice sterujące urządzeń programowane są czasowo (regeneracja następuje po upływie określonego czasu).

Przewidywana ilość popłuczyn, podawana jest w kartach katalogowych.