Ultrafiltracja jest procesem uzdatniania wody, podobnie jak na przykład nanofiltracja. Skutecznie rozbija roztwór na poszczególne związki chemiczne, pierwiastki czy jony.

Proces ten pozwala również na frakcjonowanie oraz zagęszczanie składników znajdujących się w cieczy. W ten sposób z wody pozbyć można się wielu różnych bakterii, wirusów, białe czy polisacharydów.

Doskonały proces prefiltracji

Ultrafiltracja znajduje swoje zastosowanie w przemyśle, gdzie odwrócona osmoza może korzystać z niej w formie prefiltracji. Bywa wykorzystywana także w warunkach domowych, głównie w przypadku wody o niedużym poziomie zanieczyszczenia. W takiej sytuacji system ultrafiltracyjny montowany jest na przykład w kuchni, skąd przefiltrowana ciecz trafia prosto do wylewki. Woda nie jest odrzucana do kanalizacji, dlatego należy regularnie przeprowadzać płukanie wsteczne membrany.

Kiedy z kranu płynie woda nie najgorszej jakości

Proces ultrafiltracji opiera się na jednoetapowym usuwaniu patogenów oraz zmętnień z wody. System ultrafiltracyjny jest energooszczędny i niemal całkowicie zautomatyzowany. Zapewnia również odpowiednią ekologiczność. W trakcie filtrowania może być wykorzystywana energia słoneczna, a sam proces nie wymaga wykorzystania i dodawania żadnych środków chemicznych.